En qualsevol entrevista de treball et trobes davant d’un entrevistador amb el teu currículum imprès des del site d’Infojobs, en blanc i negre, sense més detall que les teves dades acadèmiques , professionals i personals . Documents que estan, al meu entendre, buits, mancats d’ànima , hi falta alguna cosa, i no reflecteixen ni de bon tros la personalitat, aptituds i molt menys l’actitud del candidat en qüestió.

Em considero una persona detallista , m’agrada que ja que he de tenir un currículum “en paper” , almenys estigui en color , amb una fotografia on surti amb actitud positiva , en la que almenys aparegui la meva web (amb el meu propi nom de domini, és clar), i un codi QR imprès que porti a qui ho llegeixi cap al meu lloc web.

En un currículum d’un full és impossible reflectir més informació de la que hi ha, per a mi és important explicar una mica quin ha estat el meu itinerari , les meves inquietuds , les raons que m’han portat a estudiar o el que he tret en clar d’haver viscut una experiència laboral concreta.

Qualsevol Currículum en paper està incomplet, perquè no pot aportar detalls concrets de l’experiència laboral i acadèmica del candidat, tampoc mostra les seves aptituds i actitud davant els reptes.

Per tant, si em limito a aquest currículum en paper, a aquest pdf que es pot descarregar o imprimir l’empresa que vull que em contracti, llavors estic minant les meves possibilitats, triaran a priori, abans a algú que tingui més formació, més experiència potser, descartaran el meu perfil i el posaran directament a la paperera de reciclatge.

En canvi puc canviar aquesta sort d’alguna manera (la sort sempre es pot canviar, depèn de l’actitud com afrontis tot) aportant molt més des del meu propi espai, per aquest motiu he decidit desenvolupar una web amb la que pretenc explicar i compartir algunes coses més de les que podria fer en qualsevol altre cv estàndard com el que podem trobar en un portal d’ocupació.

No és la meva intenció explicar-ho absolutament tot, però sí mostrar un costat de mi que segur que no es pot ensenyar en aquest foli en el qual intentes concentrar tota la teva vida acadèmica i professional.